Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, au intrat în vigoare noile prevederi ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.

Vă rugăm să citiți acest mesaj până la final, pentru a putea lua o decizie informată în ceea ce privește notificările și comunicările viitoare dintre Institutia publică locală și dumneavostră.

GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii și înlocuieste Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Sport În Comunitate cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

Care sunt noile prevederi ale regulamentului?

  • Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară. De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
  • Aveți dreptul la portabilitatea datelor. Adică se poate opta pentru transmiterea de date la o instituție la alta.
  • Datele sunt colectate în scopul organizării și desfășurării acestei competiții sportive, cu periodicitate anuală, în scop statistic, cu respectarea tuturor prevederilor legale.
  • Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție, cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Cui dezvăluim datele cu caracter personal?

Numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și data de naștere ale concurenților înscriși vor fi prelucrate și utilizate, pentru informarea corespunzătoare a acestora pe durata derulării evenimentului. Datele vor fi păstrate timp de maxim cinci ani de la încheierea ultimei ediții din cadrul acestei competiții.

Ce drepturi aveți?

Începând cu data intrării în vigoare a noului regulament vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

  • o dată pe an, să vi se confirme conform legii, faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
  • să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;
  • să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particular;
  • să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.